Realia

Realia zijn die onderdelen van de collectie die je misschien aan zou kunnen merken als 'museumstukken': geen papieren archief, geen audiovisueel materiaal, maar dingen die je aan kan raken, die gebruikt zijn. En ze zijn nog steeds te gebruiken. Voor historisch onderzoek en ook voor tentoonstellingen. 

De realiacollectie van het Vakbondshistorisch Archief is te verdelen in drie onderdelen:

Naar vlaggenoverzicht 1. Vlaggen en Vaandels.
Het Vakbondshistorisch Archief bezat zo'n 100 vlaggen en vaandels. Herkenningstekens van verschillende bonden, die gebruikt werden bij stakingen en demonstraties, maar ook bij feestelijke gelegenheden. Ook spandoeken zoals we die nu nog kennen zitten in deze verzameling. De oudste in onze collectie is een vaandel uit 1896.
Er staan enkele foto's van onze vlaggencollectie in het fotoalbum. Als u op het plaatje klikt, komt U bij een overzicht met de vlaggen en vaandels in onze collectie in .pfd-formaat.
Wilt u meer weten over het gebruik van vaandels door de vakbeweging? Begin dan op de vlaggen en vaandel-pagina van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Naar overzicht affiches 2. Affiches en posters
Naast vlaggen en vaandels was de SVAN ook in het bezit van vele affiches. We kennen voorlichtings- affiches, oproepen tot actie, maar ook affiches van politieke partijen. Het plaatje rechts leidt U naar een overzicht hiervan (in .pfd-formaat).

3. Voorwerpen
De derde categorie is een soort restcategorie. Hieronder vallen allerlei voorwerpen, zoals, om enkele voorbeelden te noemen, actiebuttons, herdenkingsborden, jubileumcadeau's, oorkondes etc. Een selectie van deze voorwerpen wordt getoond in de vitrinekast in de hal van het vakbondshuis, Steenbokstraat 84.