De SVAN is een stichting met als doelstelling: Het behouden van de geschiedenis van de Nijmeegse vakbonden en haar leden. De SVAN heeft zich jarenlang ingespannen om archieven, foto's, boeken en realia te verzamelen, te behouden en ter beschikking te stellen. U kunt de vakbondsarchieven raadplegen bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN).

In augustus 2017 is de conservatie van onze vakbondsvaandels door mw. Lilo Duinkerken afgerond. De gerestaureerde vaandels worden zorgvuldig bewaard bij het KDC

Op 10 april 2017 was er een Stieneo inloopsoos met als thema: Vakbondswerk in Nijmegen. Sprekers: Rinus Janssen over de bezetting van Honig in 1978 en Aart Verschuur over het Aktieplan Werkgelegenheid Nijmegen. Bekijk het fotoverslag

Op 29 sep 2016 hebben we een convenant met Entree-opleiding van ROC-Nijmegen ondertekend. Daarin hebben we afgesproken om gedurende 5 jaar elk jaar 24 studenten de mogelijkheid te bieden een branchecertificaat te behalen. Daarmee kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

In februari 2016 is begonnen met de restauratie van de vaan- dels. De gerestaureerde vaandels zullen bij het KDC worden bewaard. In het FNV-gebouw op de Steenbokstraat in Nijmegen zullen replica's worden opgehangen.

Dinsdag 8 december 2015 is onze oud-voorzitter Herman van Kesteren overleden. Bekijk hier de Rouwadvertentie.

Donderdag 11 juni 2015 organiseerden wij een bijeenkomst "Toekomst voor de vakbondshistorie" met een rondleiding door het RAN. Bekijk de foto's van de bijeenkomst

In de Digitale studiezaal van het RAN is een gedeelte van de postercollectie in te zien (dit duurt even)

Hieronder ziet u een voorbeeld uit onze foto-en realia collecties.