Geschiedenis SVAN

De Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen bestaat sinds 1979, al heet ze pas sinds 1989 officieel zo. Hieronder een korte geschiedenis van de stichting.

De wortels van de SVAN liggen in de Nijmeegse katholieke arbeidersbeweging. Ooit begonnen als de R. K. Werklieden- vereeniging St. Stephanus, is deze vakbond opgegaan in de Katholieke Arbeiders Beweging, later in het NKV en nog later in de FNV. Eind jaren ’70 bezat St. Stephanus twee panden in Nijmegen aan de Gerard Noodtstraat, te weten nr. 3 en nr. 5. De naburige panden,nr. 7, 9 en 11 waren in handen van een ander overblijfsel van het Nijmeegse rijke roomsche leven, de Stichting St. Jan.

In deze tijd werd het gebruik van de panden aan de Gerard Noodtstraat minder. St. Jan nam de afbetalingen van de schulden over in ruil voor de eerder genoemde panden aan de Gerard Noodtstraat. De besturen van beide stichtingen besloten samen te gaan tot één stichting, onafhankelijk, maar wel gelieerd aan de vakbonden. Dit was ook de tijd dat het NKV en het NVV gingen fuseren tot de huidige FNV. In dat proces, wat deels ook een plaatselijk proces was, kwamen er van verschillende bonden en personen archieven vrij. De nieuwe stichting Sint Jan besloot zich erover te ontfermen.

Als erfgenaam van de oude stichting Sint Jan én van de vereniging St. Stephanus, kon zij de oude panden aan de Gerard Noodtstraat afstoten en dit geld inzetten voor een nieuw pand. De stichting St. Jan, in de wandelgangen al snel bekend als ‘Vakbondsarchief Nijmegen’, besloot in 1981 tot de aankoop van een pand op de Burghardt van den Berghstraat in Nijmegen.

De jaren daarna groeide de collectie gestaag. Tegelijkertijd werd door vrijwilligers het pand opgeknapt en werd er een begin gemaakt met de ordening en ontsluiting van de collectie. Ook zijn er in de jaren ‘80 meerdere publicaties uitgegeven op grond van materiaal van de SVAN en zijn er enkele kleine tentoonstellingen gehouden. In 1989 werd de naam van de stichting officieel veranderd in Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o.